Monday, January 30, 2012

year of the dragon

li zheng, meng lu, quncuo, fan fan, zhang li, wan bao bao, renqingcuomu, yangci, chen hong, xin yuan, liu dan & langsuowangmu photographed by chen man & styled by lucia liu for i-D pre-spring, 2012.
so gorgeous.

No comments:

Post a Comment